Общо показвания

вторник, 19 май 2015 г.

Излезе от печат речник по будистка философияЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕЧНИКА

І. Цел на изданието
Този речник си поставя няколко цели: Първо, това е опит да се създаде един нов мисловен ракурс към будистката философска система, т.е. понятието да бъде видяно от позицията на неговия вътрешен пространствен модус, който оформя смисловите единици. Второ, от тази позиция да се направи опит за различен прочит на будистките философски понятия и трето, да се представят на българския читател основни будистки философски категории.
Някои от понятията са представени в паралел с интерпретацията им при други школи и системи в лоното на самия будизъм, както и с не-будистките индийски системи. Опитвам се също така да въведа и европейски паралели при някои от тях.
Що касае чисто философските понятия, независимо от общия мисловен ракурс, съм се старал колкото е възможно повече да се доближа до едно съдържание, отговарящо на източната философска чувствителност. Същевременно съм осъзнавал трудността и дори невъзможността за това. Много от философските термини и понятия в този речник нямат “източната дълбочина” на философското усещане. Това според мен не e по причина на неточности в превода, а по-скоро на невъзможност да бъде усетено същностното съдържание на понятието. Будистките понятия са особена смес между чисто философско и психологическо съдържание. За да се достигне до чистото философско значение трябва да се върви по пътя на една специфична философска и психологическа чувствителност. За западното философско мислене тази преплетеност е по-скоро нещо объркващо и неясно. Тя сякаш не пропуска логическия лъч, сякаш го задържа. А там където логическият лъч е задържан, мисловният обект е неясен, фрагментарен, може би мистичен и някак различен в общия смисъл. Той би могъл да бъде почувстван или своеобразно усетен, но именно това дразни западното философско мислене.
Казват, че за да разбереш индийската философия трябва да си се родил индиец. Явно трябва да притежаваш нещо много по-дълбоко от познаването на езика, културата, философията. Винаги съм смятал, че философското мислене се различава в себе си не само като енергия и дълбочина, но и като особено вътрешно-мисловно пространство, като възможност за уникални изкривявания в това пространство и на това пространство. А те създават друг вид пространство, което от своя страна оформя познавателното пространство и общия мисловен път на философското мислене. Мисля също, че това с особена сила се отнася до будистката философия.
При подбора на термините съм се старал да се доближа възможно най-близо до тяхното звучене на оригиналния език.
Опитвал съм се да се придържам към метода на „философския превод“ въведен от Ф.И.Щербатской. Независимо от силните критики към този метод мисля, че с негова помощ може да се създаде основа за въвеждане на българския читател в будистките понятия, независимо от опасността да се остане в полето на западното философско мислене. Смятам, че идеята за различията в изкривяването на вътрешното познавателно и смислово пространство би помогнала да се преодолее тази опасност.
Някои базови категории в речника, с цел по-бързо ориентиране, са дадени на български език, заедно със санскритския или палийския им еквивалент.

II. Адресиране на речника
Изданието се адресира до три основни категории читатели:
Философи, психолози, студенти изучаващи и интересуващи се от източна философия и най-вече от будистка философия.
Религиоведи, изучаващи и работещи в сферата на философията на религията и религиозната философия.
Широк кръг от читатели, интересуващи се от будистка философия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар