Общо показвания

вторник, 12 март 2013 г.

Васубандху Абхидхармакоша, раздел 3 Лока – НирдешаПредставеният тук текст е продължение на поредицата откъси от произведението на Васубандху Абхидхармакоша, раздел 3 Лока – Нирдеша, или учение за устройството на света. Оригиналната санскритска версия  на Абхидхармакоша за първи път е публикувана на европейски (руски) език през 1994 г.
Превод от руски: Митко Момов

8. Съзнанието не се разглежда като опора.
Бхагаван говореше за четири опори  на съзнанието като за полета, а за съзнанието в цялост, съпровождащо отделните групи – като за семе[1]. И отново, семето не може да бъде определено със значението на „полето на семето”. По такъв начин смисълът ще бъде разбран неправилно от опонентите. Но дхармите, които функционират съвместно със съзнанието, напълно съответстват на значението на негово „поле”. Те именно се наричат опори на съзнанието.
            По-нататък се пита дали четирите опори на съзнанието са включени в седемте устойчиви състояния на съзнание, или пък обратно - седемте са включени в състава на четирите опори. Отговорът е, че:
            Нито четирите са включени в седемте, нито седемте – в четирите. Оформят се четири алтернативи:съзнанието може да бъде включено в седем устойчиви състояния (на съзнание), но не в четирите опори на съзнание и т.н.
            В първия случай: съзнанието е включено в седемте.
            Вторият случай е, когато има групи дхарми, освен съзнанието в нисшите форми на съществуване, в четвъртата степен е йогическото съсредоточаване, което е извън или над опита.
            В третия случай четирите групи дхарми са включени в седемте.
            Четвъртият случай изключва трите първи възможности.
            Както беше казано по-горе, този троен психокосмос се различава по форми на съществуване.
            Сега следва да се разгледат четири типа раждане на живи същества.
Типовете раждане[2] са: раждане от яйце, утробно раждане, раждане от влага[3]  и самопораждащи се. В дадения контекст ”утроба ” означава раждане. Раждането е това, което обединява всички живи същества – общността им е във формата на поява.
-         Кои се отнасят към типа раждане от яйце?- Живите същества, родени от яйце, са например гъски, жерави, пауни, папагали и прочие.
-         Кои се отнасят към типа утробно раждане?- Това са същества, появили се утробно като слонове, коне, крави, биволи, магарета, глигани и прочие.
-         Кои се отнасят към типа раждане от влага?- Същества, родени от влажността на основни елементи, например червеите, насекомите, пчелите, комарите и прочие.
-         Кои се отнасят към самопораждащи се същества?- Тези от тях, които се появяват с всички функциониращи органи и всички части и членове на тялото. Тъй като те са във висша степен изкустни във възпроизвеждането си, те се наричат  самопораждащи се. Такива са, например боговете, обитателите на ада, тези които се намират в промеждутъчно състояние на съществуване и т.н.

-         И така, какви типове раждане различаваме в известните ни форми на съществуване?
Авторът отговаря:
9.         Четири типа хора и животни.
            Хората са четири типа.
            Появилите се от яйца са например Шайла и Упашайла. Те  са родени от орел рибар[4]. Други такива са трийсет и двамата сина  на майката Магира и петстотинте сина на царя на панчалите[5].
            Утробно  родени са съвременните хора.
            Родени от влага са например Мадхатар, Чару и Упачару, Капотамалини, Амрапали и други.
            Самопородени са съществата от първа космическа калпа.
            И животните  са четири типа, като четвъртите се отнасят към самопородените, като наги, гаруди и други такива. Обитателите на ада, тези, които се намират в промеждутъчно съществуване и боговете- са самопородени.
            Към тях се отнасят също и претите[6]. Високоуважаемият Маудгаляна съобщава за една от претите: Поглъщам пет от синовете си нощем и пет други през деня, но даже и да изям всичките (си деца), пак не мога да утоля глада си.
-         Кой от типовете раждания е най-благоприятен?
-         Този на самопородените.
-         Защо тогава, Бодхисатва в последното си съществуване, имайки възможност да се самопороди, предпочита въпреки това да се роди утробно?
-         Защото вижда в това велика (благородна) цел: благодарение на роднинството си
с Бодхисатвите, славният род на Шаки приема Истинското Учение. Признавайки го за член на семейството на Чакраварти, другите хора изпитват към него огромно уважение. Освен това, примерът му вдъхновява последователи. Той дава пример как и обикновени хора могат да достигнат съвършенство.
В противен случай, ако не им бяха известни рода и семейството на Бодхисатвите, хората щяха да задават въпроси: „Кой е този човек- вълшебник, бог или нещо друго?” Така, някои от пътуващите аскети[7] погрешно  заявяват: „В края на период от сто космически калпи се появява подобен вълшебник, който поглъща света с помощта на магия”.
            Други казват, че Бодхисатвите са родени от майчина утроба, с цел да съхранят тялото си под формата на мощи и така, почитайки ги, хиляди хора и други същества да достигат небето и освобождението. И действително, телата на живи същества, появили се от чудото, т.е. без семе като външна причина - не се запазват след смъртта си и изчезват без остатък, подобно на пламък в маслен светилник.
            Това възражение обаче остава недоказано за тези, които приписват пророческа способност на Бхагаван, възникнала вследствие на твърдата му решителност. Така един въпрос поражда друг. Ако не признаем, че телата на същества, родени по чудотворен начин, изчезват след смъртта им, тогава защо в сутрата е казано: „самопородената Гаруда отнася самопородения нага, за да го изяде”?
            Тук не се казва, че Гаруда го изяжда, а само, че го отнася, за да го изяде; затова в думите на сутрата няма грешка. Или пък гаруда го изяжда преди да умре, а не търси насита от мъртвец.
-         Кой тип раждане е най-разпространен?.
-         Самопородането. То включва две форми на съществуване и част от трета, както и всички намиращи се в промеждутъчно състояние на съществуване.
-         Какво означава „промеждутъчно състояние на съществуване”?

10.       Това, което съществува тук в промеждутъка между състоянията на смъртта
            и новото раждане.
            Тяло, възникващо между състоянията на смърт и раждане, за да се роди на друго място се нарича промеждутъчно състояние на съществуване, защото се намира между две форми на съществуване.
            Защо възникналото тяло не се нарича родено?
            Същество в промеждутъчно състояние не е родено, тъй като не е стигнало до мястото, където му предстои да отиде.
            Родено се нарича това, което е дошло до състояние да се роди, доколкото тук думата „раждам се” има значение на „идвам”. Промеждутъчното същество не е дошло до мястото, до което е трябвало да дойде и затова не е родено в общоприетия за това смисъл.
-         Какво е това място, до което трябва да дойде?
-         Това, в което назряващото следствие, предизвикано от предшестващи действия,
става видимо и завършено.
            Последователи на други школи на ранния будизъм твърдят, че състоянието на раждане е отделно от състоянието на смърт. Това обаче не се приема.
-         По каква причина?
-         На основата на логиката и каноничните текстове. Следвайки логически може да
кажем:

11. Възникването на съществуващото става без прекъсване, тъй като в същността си е сходно с непрекъсната последователност в растежа на ориза.
Съществуват  дхарми в непрекъснат поток ( самотъждествени състояния), които се появяват последователно в други места без прекъсване като последователността в растежа на ориза. По подобен начин, възникването на последователни състояния на живи същества на други места става също непрекъснато.
Известно е също възникване с прекъсване на последователността, например образ в огледало и други такива отражения на предмети. Също така и  раждането може да възникне непосредствено от състояние на смърт.
Примерът с отражението е непотвърден,  поради неустановеност и отсъствие на тъждество.
Това, че отражението възниква независимо от реално отразения предмет не може да се установи. Но даже и да беше установено, примерът все едно остава недоказан, поради отсъствие на тъждественост между двете.
-         Защо не може да се установи?
12.       Защото два предмета не съществуват на едно и също място.
[1] В Яшамитра коментар за полета и семена.
[2] В санскритския оригинал са отбелязани различни начини или форми на раждане.
[3] Свойствата на елементите - земя, вода, огън и въздух - за израстване са в зависимост от степента на влажност.
[4] Легендата разказва за възникването им при среща на (скопи) с корабокрушенци; Според друга версия, жерав оставил две яйца между гората Шайла  и хълма Упашайла и така възникнали двама души със същите имена.
[5] Според легендата, жена му поставила петстотин яйца в кошница и я пуснала по течението на Ганг. В кошницата по-късно намерили момчета, а не яйца.
[6] Прети - в будистката митология са ненаситни в желанията си духове. Те са с огромни кореми и уста като иглени уши. Те изпитват постоянен глад. В предишния си живот те са били алчни, скъперници и жестоки.
[7] От необрахманското направление

Няма коментари:

Публикуване на коментар