Общо показвания

събота, 7 април 2012 г.

За смъртта

Всичко ли в света ще се превърне в прах и смърт?
В прах смърт ще се превърне само това което ги носи в себе си.
Кое е това което носи смъртта в себе си?
Всичко което има в себе си съзнанието за края, а това значи, че и твоята мисъл и твоите чувства носят смъртта в себе си. Краят е във всичко което е определено чрез съзнанието, сетивата и мисълта. Когато възприемаш света и самия себе си, ти възприемаш края на нещата. Този които възприема и мисли живота, всъщност възприема и мисли смъртта.
Не разбирам думите ти.
Ти не разбираш защото условието на твоето разбиране е също смъртта. Човек се стреми към познанието защото е гонен от нея. Познанието е бягство от ръката на смъртта. Самите велики мисли, са велико бягство от пастта на смъртта.
И мисловното положение, че смъртта е врата за навлизане в ново състояние и положението, че тя е вечно и абсолютно унищожение, са продиктувани от самата нея.
В основата на всяко познание, в основата на вярата, в основата на упованието в една първичност, стои не потребността от познание, а ужасът който човешкото същество изпитва както от самия живот така и от самата смърт. И живота и смъртта са условия за онзи ужас в които човешкото същество бавно се задушава в теснотата на невежеството.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар