Общо показвания

неделя, 28 ноември 2010 г.

Васубандху «Абхидхармакоша»

Абхидхармакоша, или Енциклопедия Абхидхарма е основен труд на знаменития будистки философ Васубандху (5 век). Той е предназначен според самия автор за монаси от висш ранг и поради това в него не се обясняват много от основните положения на будизма. Проблемите на будистката философия са представени според догматиката на школата Сарвастивада, хинаистката традиция.
Следва да подчертаем, че самата Абхидхармакоша е писана сравнително късно, според някои автори между 440 и 470 г. от н.е. За нейна основа се счита много по-ранното произведение Абхидхармавибхашашастра, която от своя страна е на базата на Абхидхармата. Това е важно условие, защото същностната философска проблематика е твърде стара, но формата и интерпретацията, която й дава Васубандху е много по-нова.
Тази по-нова форма на интерпретация дава възможност за съпоставка на основните проблеми с концепциите на различните школи. В.И. Рудой, пише, че в Енциклопедия Абхидхарма, “са се изучавали представителите на всички школи и направления на будизма, както в Индия така и в Тибет, Монголия, Китай и Япония.
Санскритският оригинал на трактата е намерен през 1935 година в един тибетски манастир (Нгор). За първи път той е публикуван през 1967 г.
Преводът които публикуваме е по изданието: Васубандху, Энциклопедия Абхидхармы, или Абхидхармакоша, раздел III, Лока - Нирдеша, или учение о мире, рездел IV, Карма – Нирдеша, или учение о карме, М 2001 г. Преводът от санскрит на руски език е на Е.П. Островская и В.И. Рудой. Във връзка с някои уточнения е използвано и съчинението The Abhidharmakosa of Vasubandhu vol. 1-2 General Editor Dr. Subhadra Jha, Patna 1983 на английски език от френския превод на Вале де Пусен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар